Alt du trenger å vite om Sørlandet – på ett sted.
Publiserte artikler:6275
austagder

Aust-Agder fylkeskommune

Hjemmeside

Fylkeskommunen er en kompetanseorganisasjon. Aust-Agder fylkekommune har rundt 1100 medarbeidere med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagfelt. Øverste administrative leder er fylkesrådmann Arild Eielsen. Fylkesrådmannens kontor består av rundt 70 ansatte, og har ansvaret for overordnet planlegging, styring og utvikling av fylkeskommunens virksomhet.

Øvrige partnere

agder-energi

Agder Energi

Hjemmeside

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Forretningsområder: vannkraft, vindkraft, bioenergi, fjernvarme, bredbånd, elektroentreprenørvirksomhet, energiøkonomisering, konsulenttjenester innen engineering, måling og fakturering, m.m. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.

arendal

Arendal kommune

Hjemmeside

I hjertet av Sørlandet ligger FN-byen Arendal, en liten by i internasjonal sammenheng, men med sterk internasjonal karakter. Arendal har i dag 41 000 innbyggere og er fylkeshovedstaden i Aust-Agder. Byen og landsdelen er i dag kjent for høyteknologisk næringsliv og et rikt kultur- og festivalliv gjennom hele året. Det maritime preger byen. Historisk er dette representert ved seilskutetiden, i dag gjennom fritidsbåtindustri og et rikt ferie- og båtliv.

austagder

Aust-Agder fylkeskommune

Hjemmeside

Fylkeskommunen er en kompetanseorganisasjon. Aust-Agder fylkekommune har rundt 1100 medarbeidere med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagfelt. Øverste administrative leder er fylkesrådmann Arild Eielsen. Fylkesrådmannens kontor består av rundt 70 ansatte, og har ansvaret for overordnet planlegging, styring og utvikling av fylkeskommunens virksomhet.

dyreparken

Dyreparken

Hjemmeside

Dyreparken er Norges største fornøyelsespark med over 600.000 besøkende hvert år. Parken strekker seg over et område på mer enn 600 mål, og inneholder kjenninger som SABELTANN, KARDEMOMMEBY og JULIUS.

eyde

Eyde-nettverket

Hjemmeside

Eyde-nettverket ble stiftet september 2007 på bakgrunn av et initiativ fra verksdirektør ved Elkem Aluminium, Lista Kai Rune Heggland. Eyde-nettverket skal bidra til å styrke den regionale kompetansen innenfor sine områder, og samarbeider med universitetet, skoler og forskningsinstitutter. ra og med 1 januar 2010 ble Eyde-nettverket en del av arena-programmet som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

start

IK Start

Hjemmeside

IK Start er landsdelens fotballstolthet. Start har et av Norges beste rekrutteringsmiljøer til norsk toppfotball. Det er vel en av klubbene som har fått et eget navn på sin spillestil - makrellfotball - som beskriver høyt tempo, høye tekniske ferdigheter med en dose bohemholdning. Svein Mathiesen og Erik Mykland er de mest kjente Start-spillerne gjennom tidene.

krsand

Kristiansand kommune

Hjemmeside

Kristiansand har 82.000 innbyggere og er en av Norges fem mest populære byer å bosette seg i. Kommunen har full barnehagedekning og vokser med drøyt 1000 innbyggere hvert år. Kristiansands kvaliteter når det gjelder gode jobbmuligheter både innen industri, handel og service, universitet og høyskoler og fine boligområder med gode skoler og nærhet til både marka og sjøen, gjør at stadig flere velger å flytte hit.

node

NODE-nettverket

Hjemmeside

NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) er en næringsklynge med ca 50 bedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet. NCE står for Norwegian Centres of Expertise og er et bedriftsrettet utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. NCE-statusen forplikter spisskompetanse i verdensklasse, internasjonal orientering og stort potensial for innovasjon og vekst.

sør

Sparebanken Sør

Hjemmeside

Sparebanken Sør er en selvstendig sparebank som skal være den største og ledende finansinstitusjon i Agderfylkene og deler av Telemark. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og nærhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gjør Sparebanken Sør til det naturlige førstevalg for privatpersoner og næringsliv i bankens markedsområde. Hovedkontor og konsernledelse ligger i Arendal.

sykehus

Sørlandet sykehus HF

Hjemmeside

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har lokasjon i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. SSHF har gjennom sin virksomhet vist at de kan levere helsetjenester i et stort omfang, både i antall behandlinger og innen et komplett somatisk og psykiatrisk tilbud til befolkningen på Agder. Sykehuset driver også et utstrakt arbeid innen utvikling og forskning. Denne aktiviteten viste i 2004 at sykehuset er i stand til å hevde seg nasjonalt og internasjonalt blant annet gjennom sitt samarbeid med hospitalet i Haydom i Tanzania.

uia

Universitetet i Agder

Hjemmeside

Universitetet i Agder ble etablert som universitet 1. september 2007 og er Norges nyeste. Universitetet i Agder er samlet i to campus, Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

vestagder

Vest-Agder fylkeskommune

Hjemmeside

Vest-Agder fylkeskommunes virksomheter finnes i alle de 15 kommunene i fylket. Den offentlige tannhelsetjenesten som er representert på 20 ulike steder. Også utdanningsvirksomheten er godt spredd, med 15 videregående skoler. Øvrige fylkeskommunale virksomheter omfatter samferdselskontorer, kulturinstitusjoner og annet på en rekke setder. Sentraladministrasjonen ligger i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med henimot 1600 ansatte.